top of page
Screen Shot 2018-11-13 at 12.00.40.png
ewrwe.jpg

Support Vietnam prisoners of conscience and their families

The punishments meted out to the men and women named on this website take a huge toll on them and their families. For the months that they are under investigation, prisoners of conscience are often denied the right to see their families and are often held in solitary confinement as the authorities try to "break" them. It is not uncommon for families to be given no information about where their loved one is held. When they are told, they often learn that their family member is being held thousands of kilometres from their homes, families and support networks.

Despite the obstacles that the authorities create for families, they still succeed in supporting their loved ones. Tran Thi Thuy is a Hoa Hao Buddhist and land rights activist who has been in prison since 2010. She has experienced heinous treatment at the hands of the Vietnamese authorities which constitutes torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Denied medical treatment for a range of issues, her health has steadily declined since being arrest, to the point where she has at times been unable to walk. She has survived due to the love and support of her family. Once a month her brother travels for three days to visit her in prison 900 kilometres from their home. He brings with him food and medicine to overcome the meagre food provided by the prison. 

Thuy story is sadly not unique. The 165 men and women named on this website all rely on the support family and friends. The financial burden of supporting a prisoner of conscience is extremely high; all the more so when the individual in the case is the breadwinner of the family. 

You can support the prisoners of conscience named on this website by donating money to specific individuals or to the Doan Ket Fund, a fund established by the NOW! Campaign to support prisoners of conscience in Vietnam. Doan Ket is Vietnamese for solidarity. Please show your solidarity with these prisoners of conscience by contacting the NOW! Campaign. All donations go directly and entirely to prisoners of conscience and their families or to individuals identified by the NOW! Campaign as at risk of arrest, detention and imprisonment. You can donate set amounts using the buttons below or you can get in touch via email. 

Contact us at bpsos@bpsos.org

 

 

Hỗ trợ cho các tù nhân lương tâm và gia đình tại Việt Nam

 

Các hình phạt đối với những người đàn ông và đàn bà được ghi tên trên trang web này gây tổn hại lớn lao cho họ và gia đình. Trong những tháng mà họ đang bị điều tra, tù nhân lương tâm thường khôngcho phép được gặp gia đình của họ và thường bị biệt giam khi chính quyền cố "khai thác" họ. Không phải là một chuyện lạ khi gia đình không được cung cấp thông tin về nơi mà người yêu của họ bị giam giữ. Khi họ được thông báo, họ thường biết rằng thành viên của gia đình họ đang bị giam giữ tại một nơi cách chỗ cư trú của họ hàng ngàn cây số, xa gia đình và xa những người thânhay các nhóm hỗ trợ.

 

Mặc dù những trở ngại mà chính quyền tạo ra cho gia đình của tù nhân, họ vẫn chu toàn việc hỗ trợ những người thân. Cô Trần Thị Thuy là một nhà hoạt động vì đạo Phật Hòa Hảo và là một nhà hoạt động cho quyền sở hữu đất đai bị bắt giam từ năm 2010. Bà đã trải qua những cuộc điều tra tàn bạo dưới tay các giới cầm quyền Việt Nam, qua các hình thức tra tấn hoặc xử lý hoặc trừng phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo hay hạ nhục. Từ chối việc điều trị y tế cho một loạt các vấn đề y tế cá nhân, sức khoẻ của cô đã từ từ bị suy giảm, đến mức cô ta không thể đi được. Cô đã sống sót nhờ tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình. Mỗi tháng một lần, anh trai cô ta phảiđi khoảng ba ngày để đến thăm cô ta trong tù cách nhà 900 km. Ông mang theo thức ăn và thuốc men để bù vào những thức ăn ít ỏi và thiếu thốn của trại giam.

 

Câu chuyện của Thuy thật đáng buồn, nhưng không phải là duy nhất. 165 người nam và người nữ được nêu tên trên trang web này đều dựa vào sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè. Gánh nặng tài chính trong việc hỗ trợ một tù nhân lương tâm là rất cao; gánh nặng càng lớn khi cá nhân bị giam giữ là người trụ cột của gia đình.

 

Quý vị có thể hỗ trợ các tù nhân lương tâm có tên trên trang web này bằng cách ủng hộ tiền cho các cá nhân cụ thể nào đó,hoặc ủng hộ cho Quỹ Đoàn Kết, một quỹ đượcChiến Dịch NOW! lập ra để hỗ trợ cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Chữ Đòan Kết trong tiếng Việt Nam có nghĩa là “sự đoàn kết”. Xin vui lòng chứng tỏ sự đoàn kết của quý vị với những tù nhân lương tâm này bằng cách liên lạc với Chiến dịch NOW!Tất cả các khoản đóng góp được trực tiếp và hoàn toàn dành cho các tù nhân lương tâm và gia đình họ, hoặc cho các cá nhân được xác định bởi Chiến dịch NOW! là có nguy cơ bị bắt, giam giữ và tù đầy. Quý vị có thể đóng góp tiền ủng hộ bằng cách sử dụng các nút dưới đây hoặc quý vị có thể liên lạc qua email.

Xin quý vị hãy liên hệ với chúng tôi tại: bpsos@bpsos.org

 

bottom of page